Kiadó Raktár Kiadó Telek Kiadó Telephely Eladó Raktár Eladó Telek Eladó Telephely
HU   |   EN

Közös tulajdon..A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt/jogi személyiséget illet meg. A tulajdonostársak mindegyike jogosult az ingatlan birtoklására és használatára. Az ingatlan hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg és ilyen arányban terhelik őket a fenntartással járó és az ingatlannal kapcsolatos egyéb kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik az ingatlanban beállott kárt is. Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs szabadon rendelkezhet, a többi tulajdonostársat azonban harmadik személyekkel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg.   A jogosultságok és a terhek a tulajdonostársak között az őket megillető eszmei hányadrészek szerint oszlanak meg. Az eszmei hányadrész annyit jelent, hogy a tulajdonostársak joga egynemű, tehát minden tulajdonostárs joga kiterjed az egész közös dologra és annak minden vonatkozására, de csak meghatározott hányad erejéig, tehát csak a többiek jogának sérelme nélkül. Nem a dolog van - természetben – megosztva a tulajdonostársak között, hanem csak a dologra vonatkozó tulajdonjog. A közös tulajdon fennállhat természetes és jogi személyek között egyaránt. Ha a közös tulajdon egyik alanya az állam vagy helyi önkormányzat, azaz ha a közös tulajdon a magán- és köztulajdont egyesíti, vegyes közös tulajdonról beszélünk. Közös tulajdon minden olyan dolgon fennállhat, amely a tulajdonjog tárgya lehet. Az ingatlan-nyilvántartás szabályai szerint a tulajdonjogot az eszmei hányadokra kell bejegyezni.


RAKTÁRPIACI INFÓVásárlási tippek

Tippek, tanácsok kezdőknek és haladóknak a blogunk által megkérdezett profi ingatlanügyn&ou

Jótanácsok bérlőknek

Tippek, tanácsok kezdőknek és haladóknak a blogunk által megkérdezett profi ingatlanügynököktől.

Bemutatkozás

Üdvözöljük a Raktárbank.hu-n, Magyarorsz&aacut

Lokáció fontossága - eladó ingatlanok

    Az ipari ingatlan keresés esetében, – mint az ingatlanpiac más területein is – az ingatlan hely